Trong thế giới tiền điện tử, Bitcoin là một cái tên luôn xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Gần đây, cộng đồng xôn xao với tin tức về điều chỉnh độ khó dương. Theo dữ liệu của Glassnode, độ khó của Bitcoin đã điều chỉnh +10%, đạt mức cao nhất mọi thời đại hơn 180T.

CÓ THÊ BẠN QUAN TÂM

Điều chỉnh độ khó | Nguồn: Glassnode

Tin tức này rất có ý nghĩa vì nó thể hiện tốc độ tăng trưởng hashrate theo cấp số nhân trong 2 năm qua. Trong số 42 lần điều chỉnh độ khó gần nhất, có 30 lần điều chỉnh dương. Điều này có nghĩa là hashrate của mạng đang tăng theo cấp số nhân. Đây là một dấu hiệu tốt cho tình hình lâu dài của Bitcoin.

Qua phân tích, hashrate từ các thợ đào công khai tăng trưởng theo cấp số nhân, điều này đang góp phần làm tăng độ khó. Tăng trưởng hashrate là do số lượng thợ đào tham gia mạng ngày càng tăng và đóng góp sức mạnh tính toán của họ cho blockchain Bitcoin.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tin tức liên quan đến Bitcoin đều tích cực. Theo dữ liệu của CryptoQuant, tay yếu đang bán BTC. Những holder ngắn hạn này “xả hàng” để tránh rủi ro về giá sau khi công bố chỉ số giá PCE.

Bitcoin

BTC bị tay yếu bán | Nguồn: CryptoQuant

Mặc dù quyết định bán Bitcoin của holder ngắn hạn có thể làm giảm áp lực bán trên thị trường, nhưng điều đó cũng có nghĩa là áp lực bán rất lớn khi nó xảy ra. Vì vậy, có thể gây ra biến động giá ngắn hạn và biến động trên thị trường Bitcoin.

Tuy vậy, điều chỉnh độ khó dương và tốc độ tăng trưởng chung của hashrate cho thấy triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn rất hứa hẹn. Có lẽ vua crypto sẽ tiếp tục tăng sau khi vượt qua đợt bán của holder ngắn hạn.

Tóm lại, cộng đồng Bitcoin đang theo dõi chặt chẽ những tiến triển này. Mặc dù hoạt động bán của holder ngắn hạn có thể là một nguyên nhân gây lo ngại, nhưng xu hướng tăng trưởng và phát triển chung của Bitcoin là tích cực. Với hashrate của mạng tiếp tục tăng, triển vọng dài hạn vẫn mạnh mẽ.

Advertisement