Xét về dữ liệu quá khứ với hiện tại có vài điểm tương đồng giữa đợt bull-run năm 2019 và thời điểm hiện tại của BitcoinGiá Bitcoin đã tăng 330% lên mức cao khoảng 14,000 đô la trong đợt phục hồi năm 2019. Trước đó, giá Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 11 năm 2019 với mức giá chỉ là 3.250 đô la. Hiện tại, cặp BTC/USD đã tăng 60% so với mức giá thấp nhất vào tháng 11 năm 2022.

Các chỉ số on-chain và market indicator liên quan đến đợt tăng giá của Bitcoin vào năm 2019 đang cho những “tín hiệu” khác nhau về đợt tăng giá hiện tại của Bitcoin có tiếp tục hay không.

Góc độ phân tích kỹ thuật
Giá của Bitcoin đã vượt qua đường MA 200 ở mức giá 19,600 đô la Lịch sử cho thấy chỉ số này đã đóng vai trò như một đường chuyển đổi giữa thị trường bull và thị trường bear, với những đợt đột phá vượt qua giá thường có xu hướng tích cực và ngược lại.

Thường thì khi BTC/USD vượt qua đường MA200, giá thường phải có đợt retest, tạo khả năng cho một sự điều chỉnh về mức giá 19,500 đô la. Tuy nhiên, điều này không xảy ra vào năm 2019, khi giá tiếp tục tăng mà không có sự điều chỉnh trở lại đường MA200 này.

Thị trường chỉ mới đi được “nửa đường” so với đợt tăng giá năm 2019, nếu so sánh thời gian kéo dài của đợt tăng giá hiện tại. Đợt tăng giá năm 2019 kéo dài 193 ngày từ đáy đến đỉnh, trong khi “hiện tại” chỉ có 92 ngày đã trôi qua kể từ đáy vào ngày 9 tháng 11 năm 2023.

Các nhà phân tích cho rằng nếu đồ thị lặp lại theo mô hình thời gian năm 2019 vào năm 2023, thì BTC/USD có thể tăng lên tới mức 46,000 đô la vào tháng 3.

Góc độ phân tích On-chain

Thông số Stablecoin Supply Ratio (SSR) gần đạt đỉnh 2019

Chỉ báo SSR của Bitcoin đo lường sức mua của thị trường. Chỉ báo này đo lường tỷ lệ marketcap của Bitcoin và cung stablecoin trên market.

Sự tăng giá của Bitcoin vào tháng 2 năm 2023 đã khiến cho chỉ báo dao động SSR tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ năm 2019 và 2021.

Chỉ báo này cho thấy xu hướng tích cực có thể sẽ kết thúc sớm. Tuy nhiên, vẫn có một khả năng nhỏ cho một đợt tăng giá cuối cùng lên mức tâm lý 30.000 đô la.

Động thái “bất thường” của cá voi 1,000 BTC
Một trong những mối quan ngại lớn nhất về đợt tăng giá hiện tại là sự vắng mặt của các cá voi trên 1,000 BTC mua vào.

Trái ngược với năm 2019, khi số lượng và số lượng BTC của các địa chỉ có hơn 1,000 BTC tăng lên khi giá tăng từ đáy và các đại gia đã bán trong đợt tăng giá hiện tại.

Sự khác biệt giữa số lượng “whale” và giá BTC tạo nên mối quan ngại về tính bền vững của xu hướng tăng hiện tại.

Advertisement