Phân phối giá hợp lý UTXO (URPD) là số liệu chỉ ra tỷ lệ phần trăm nguồn cung BTC tại một mức giá thị trường cụ thể. Dữ liệu cho thấy 8% nguồn cung Bitcoin đã được mua trong khoảng từ 15.500 đến 17.000 đô la.

Thông qua xác định trung bình chi phí mua Bitcoin, các nhà phân tích đưa ra số lượng holder bị lỗ chưa thực hiện hoặc có lời chưa thực hiện. Bằng cách tính toán khoản lỗ chưa thực hiện, thật dễ dàng để dự đoán tại thời điểm nào người mua ở một phạm vi giá cụ thể có nhiều khả năng bán hoặc tiếp tục tích lũy.

Mặc dù khối lượng 8% thể hiện khả năng tái phân phối nhiều hơn, nhưng mức hợp nhất của Bitcoin vẫn cao quanh thời điểm đó, cho thấy holder dài hạn đang nắm quyền kiểm soát.Biểu đồ bên dưới cũng ghi nhận xu hướng tái tích lũy vào khoảng 15.500 đô la, cho thấy phạm vi giá lớn để thị trường Bitcoin hợp nhất. Nhu cầu cao tại điểm đó cũng biểu thị niềm tin của nhà đầu tư, mang lại cho BTC rất nhiều cơ hội để xây dựng hỗ trợ và thúc đẩy breakout tăng giá.Bitcoin

Nguồn: GlassnodeBiểu đồ trên cũng có thể giúp xác định holder dài hạn và ngắn hạn bằng cách sử dụng ngưỡng nắm giữ 155 ngày để xác định holder ngắn hạn và đánh giá Phân bổ giá hợp lý chưa chi tiêu đã điều chỉnh.Bitcoin Nguồn: GlassnodeXu hướng chuyển quyền sở hữu từ holder dài hạn sang ngắn hạn đang diễn ra ở gần mức 20.000 đô la cho thấy holder dài hạn đầu hàng tại điểm đó. Niềm tin của nhà đầu tư quanh mức này cao hơn vì hầu hết holder nguồn cung đều là những người nắm giữ dài hạn có lời và do đó không vội vàng bán vị thế của họ.Trong khi đó, mức 30.000 đến 55.000 đô la đang cho thấy nhu cầu cao từ cả nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn, những người đã mất cảnh giác trước sự sụp đổ của thị trường và hiện đang thua lỗ. Holder giữa các phạm vi này có khả năng chờ đợi và giành được hỗ trợ hoặc hòa vốn trong tình huống thị trường tồi tệ nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Advertisement