Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước 11 tháng năm 2022 đạt 673 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 342,21 tỷ USD, tăng 13,4%, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu kỷ lục 10,6 tỷ USD

Đối mặt với biến động mạnh của thị trường hàng hóa toàn cầu, đơn hàng suy giảm do tác động của lạm phát tăng cao tại nhiều thị trường lớn nhưng hoạt động xuất khẩu của cả nước trong 11 tháng năm 2022 vẫn ghi nhận kết quả tích cực. 

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 57,58 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 673,82 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 13,4%; nhập khẩu tăng 10,1%.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 29,18 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,38 tỷ USD, tăng 0,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,8 tỷ USD, giảm 5,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 giảm 8,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 14,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 6,3%.

Tính chung 11 tháng, xuất khẩu ước đạt 342,21 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 87,46 tỷ USD, tăng 10,1%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 254,75 tỷ USD, tăng 14,6%, chiếm 74,4%.

                                      Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2022 

  Ước tính 11 thángnăm 2022(Triệu USD) Tốc độ tăng/giảm11 tháng năm 2022 so vớicùng kỳ năm trước (%) 
Các mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD  
Điện thoại và linh kiện55.3706,6
Điện tử, máy tính và linh kiện50.52211,0
Máy móc thiết bị, dụng cụ PT khác41.96823,3
Dệt, may34.53018,5
Giày dép22.12539,9
Gỗ và sản phẩm gỗ14.5879,0
Phương tiện vận tải và phụ tùng10.79113,1
Thủy sản10.13627,0

Cả nước có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 08 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1%).

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 28,4 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Lũy kế 11 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 331,61 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 115,42 tỷ USD, tăng 11,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 216,19 tỷ USD, tăng 9,6%.

                                                  Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2022 

 Ước tính 11 tháng năm 2022(Triệu USD)Tốc độ tăng/giảm11 tháng năm 2022 so vớicùng kỳ năm trước (%)
Các mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD  
Điện tử, máy tính và linh kiện75.74611,1
Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác41.481-2,0
Điện thoại và linh kiện19.7773,0
Vải13.6065,1
Chất dẻo11.6679,6
Sắt thép11.1595,8

Như vậy, sau 11 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,6 tỷ USD).

Tuy nhiên, cán cân thương mại giữa khu vực kinh tế trong nước và FDI lại ở 2 thái cực. Nếu khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 27,97 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 38,57 tỷ USD.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 101,5 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD.

Trong 11 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 29,4 tỷ USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 56,9 tỷ USD, tăng 14,1%; nhập siêu từ Hàn Quốc 35,7 tỷ USD, tăng 16,1%; nhập siêu từ ASEAN 12,2 tỷ USD, tăng 9,4%; nhập siêu từ Nhật Bản 139 triệu USD (cùng kỳ nhập siêu 2,3 tỷ USD).

Theo Baodautu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Advertisement