Tổng cộng 100.000 Bitcoin đã được rút khỏi Coinbase trong hai ngày qua, đánh dấu lần rút BTC lớn thứ ba trong lịch sử của Coinbase.

Biểu đồ bên dưới cho thấy các khoản rút và gửi BTC vào Coinbase hàng ngày kể từ đầu năm.

Nguồn: Glassnode

Vào ngày 24 tháng 11, 50.000 BTC đã được rút khỏi Coinbase. Số tiền tương đương hơn 800 triệu đô la vào thời điểm đó, đánh dấu lần rút BTC lớn thứ hai từ Coinbase vào năm 2022. Ngày hôm sau, vào ngày 25 tháng 11, một khoản rút 50.000 BTC khác đã diễn ra, tương đương với hơn 825 triệu đô la vào thời điểm đó.

Xem xét rằng Coinbase chủ yếu được ưa thích bởi các tổ chức lớn của Hoa Kỳ, có thể nói rằng họ đang tận dụng lợi thế giá hợp lý để tích lũy BTC, vì dữ liệu on-chain chỉ ra rằng đáy của chu kỳ thị trường gấu có thể sắp cận kề.

Đợt rút tiền lớn thứ ba từ Coinbase

Biểu đồ bên dưới thể hiện các khoản tiền gửi và rút BTC của Coinbase kể từ khi sàn giao dịch được ra mắt vào năm 2014.

Với lần rút 50.000 BTC thứ hai, lượng dự trữ của Coinbase đã mất hơn 1,5 tỷ đô la BTC trong hai ngày, hiện đánh dấu lần rút BTC lớn thứ ba trong lịch sử của Coinbase.

Nguồn: Glassnode

Theo biểu đồ, đợt rút tiền đáng kể nhất được ghi nhận vào cuối năm 2017 và đợt rút tiền lớn thứ hai diễn ra vào giữa năm 2022 sau sự sụp đổ của Terra.

Dữ liệu cho thấy Coinbase không phải là sàn giao dịch duy nhất bị rút số lượng lớn BTC. Biểu đồ bên dưới thể hiện số dư BTC trên tất cả các sàn giao dịch kể từ tháng 1 năm 2018 và có thể thấy sự sụt giảm đáng kể kể từ tháng 1 năm 2022.

Nguồn: Glassnode

Theo dữ liệu, số dư trên các sàn giao dịch phi tập trung lần đầu tiên giảm xuống dưới 12% kể từ tháng 1 năm 2021.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Advertisement