Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nguyên thủ quốc gia khác từ Nhóm 20 (G20) đang kêu gọi các quy định quốc tế về tiền điện tử.

Theo tuyên bố của G20 do Nhà Trắng đưa ra, các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đồng ý tại một hội nghị thượng đỉnh gần đây ở Indonesia rằng cần phải thúc đẩy các quy định trong không gian tiền điện tử.

“Điều quan trọng là xây dựng nhận thức cộng đồng về rủi ro, củng cố các kết quả pháp lý và hỗ trợ một sân chơi bình đẳng, đồng thời khai thác lợi ích của sự đổi mới.”

Nhóm này đang ủng hộ những nỗ lực của Ủy ban ổn định tài chính (FSB), cơ quan đã đề xuất một khuôn khổ cho quy định quốc tế về tiền điện tử, nói rằng các tài sản kỹ thuật số và trung gian thực hiện chức năng giống như các đối tác tài chính truyền thống của họ phải tuân theo quy định tương đương.

“Chúng tôi hoan nghênh công việc đang diễn ra của FSB và các nhà thiết lập tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo rằng hệ sinh thái tài sản tiền điện tử, bao gồm cả cái gọi là stablecoin, được giám sát chặt chẽ và tuân theo quy định, giám sát và giám sát mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính. Chúng tôi hoan nghênh cách tiếp cận được đề xuất của FSB để thiết lập một khuôn khổ quốc tế toàn diện cho việc điều chỉnh các hoạt động của tài sản tiền điện tử dựa trên nguyên tắc ‘cùng một hoạt động, cùng một rủi ro, cùng một quy định.’ Chúng tôi hoan nghênh báo cáo tư vấn của FSB về việc xem xét các khuyến nghị cấp cao của cơ quan này đối với quy định, giám sát và giám sát các thỏa thuận ‘stablecoin toàn cầu’. Chúng tôi cũng hoan nghênh báo cáo tham vấn của FSB về việc thúc đẩy tính nhất quán quốc tế của các phương pháp quản lý và giám sát đối với các hoạt động và thị trường tài sản tiền điện tử.”

Theo tuyên bố, nhóm cũng ủng hộ hướng dẫn được ban hành vào tháng 7 bởi Ủy ban Thanh toán và Cơ sở hạ tầng thị trường (BIS COPMI) của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và Ủy ban và Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO). Hai nhóm cho biết Nguyên tắc cho cơ sở hạ tầng thị trường tài chính, một tiêu chuẩn quốc tế hiện có cho thị trường tài chính, áp dụng cho các giao dịch stablecoin.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Advertisement