Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn những ví dụ về các mức giá Fibonacci Mở rộng, chúng cũng được thiết lập để sử dụng như là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng cho bất kỳ thị trường nào bạn đang phân tích.

Các mức giá Mở rộng tương tự như các mức giá Hồi quy, trong đó chúng cũng được xác định từ dáy lên đỉnh hoặc từ đỉnh xuống đáy, và cũng chỉ sử dụng hai điểm dữ liệu để xác định các mức giá có thể xảy ra. Sự khác biệt duy nhất ở đây là với các mức giá Hồi quy, chúng ta đang xác định các mức giá Fibonacci của các dao động trong phạm vi nhỏ hơn 100% của dao động đó hoặc là các mức Hồi quy của giai đoạn du chuyển trước. Trong đó hoặc là các mức hồi quy của giai đoạn di chuyển trước. Trong khi đó với các mức giá Mỏ động, chúng ta đang xác định các mức giá liên quan của dao động giá trước đó vượt hơn 100%. Mạc dù nhiều khả năng bạn sẽ sử dụng cùng một công cụ giá từ chướng trình phân tích giao dịch mà bạn đang dùng, các kỹ thuật này được đặt tên khác nhau để cho biết liệu các mức giá xảy ra trong phạm vu dao động giá trước hay vượt ra ngoài phạm vi dao độn giá đó.

Các mức giá mở rộng được xác định từ dao động giá rước đó từ thấp lên cao bằng các tỉ lệ Fibonacci 1.272 và 1.618 cho các mức giá hỗ trợ tiềm năng. Và các mức Mở rộng được xác định từ dao động giá trước đó từ đỉnh xuống đáy với các tỉ lệ 1.272 và 1.618 là dành cho các mức kháng cự tiềm năng. Bạn có thể sử dụng thêm các tỉ lệ 2.618 và 4.236. Tôi sẽ sử dụng 2.618 làm giá mục tiêu thứ ba cho thiết lập giao dịch, nhưng tôi chỉ xem xét 4.236 nếu tôi đang phân tích một diễn biến giá Mở rộng rất lớn của thị trường và cố gắng tìm kiếm một nơi cuối cùng có thể xác định điểm kết thúc việc giá di chuyển.

Bản chất toán học là như nhau, với sự khác biệt duy nhất ẩn sau là các mức Hồi quy trong phạm vi nhỏ hơn 100% của dao động giá trước còn các mức Mở rộng là vượt quá 100% của dao động giá trước.

*Bổ sung: Ở Việt Nam bạn có thể tham khảo trang web Fireant hoặc Tradingview để sử dụng công cụ Fibonacci

Nguồn: Trích sách Fibonacci Trading

Bài viết liên quan

Advertisement