Tập đoàn của bầu Đức tiếp tục lãi hơn trăm tỷ đồng và nâng khoản lãi lũy kế vượt 1.000 tỷ, chạm lại mốc này kể từ năm 2014 đến nay.

Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG) vừa có thư gửi cổ đông cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10/2022.

Công ty cho biết giá giá xuất khẩu chuối vẫn chưa cao như kỳ vọng và giá bán heo thấp hơn tháng trước. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu thuần vẫn đạt 467 tỷ đồng, thấp hơn gần 2% so với tháng trước.

Theo cơ cấu, tập đoàn này xuất bán được 36.644 con heo thịt để mang về 214 tỷ đồng và tiêu thụ 39.274 tấn cây ăn trái với doanh thu 221 tỷ đồng, còn lại đến từ doanh thu khác.

Với riêng cây chuối, HAGL xuất khẩu 11.407 tấn và dùng cho sản xuất thức ăn gia súc đạt 27.867 tấn. Như vậy hơn 2/3 tấn chuối tiêu thụ trong tháng 10 là để phục vụ cho nội bộ cho “heo ăn chuối”.

Lợi nhuận sau thuế thu về 107 tỷ đồng, có chiều hướng giảm nhẹ trong 4 tháng vừa qua, nhưng vẫn trên mức trung bình mỗi tháng kể từ đầu năm.

Doanh thu thuần lũy kế 10 tháng đầu năm ghi nhận 3.650 tỷ đồng, chủ yếu vẫn đến từ chăn nuôi heo và bán chuối. Chỉ lợi nhuận sau thuế lên mức 1.001 tỷ đồng, mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2014 đến nay và đã hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Kết quả trên nhờ ông lớn ngành nông nghiệp đã xuất bán 205.270 con heo thịt và tiêu thụ 241.424 tấn trái cây (trong đó trái cây xuất khẩu chiếm 139.273 tấn và dùng cho sản xuất nội bộ 102.151 tấn).

Không chỉ tham gia vào sản xuất mà HAGL cũng đang đẩy mạnh hoạt động bán lẻ thông qua mở rộng chuỗi cửa hàng Bapi ở Đà Nẵng và TP.HCM, đồng thời bắt đầu bán thử nghiệm thịt gà hay ra mắt sản phẩm thịt bò Mông.

Dù đang có những bước tiến lớn về kinh doanh nhưng tập đoàn vẫn còn đối mặt với khoản lỗ lũy kế rất lớn gần 3.600 tỷ đồng tại cuối tháng 9. Đây là nguyên nhân vẫn khiến cổ phiếu HAG nằm trong diện bị kiểm soát.

Quy mô tài sản của doanh nghiệp phố núi đạt hơn 19.300 tỷ đồng, tuy nhiên phần lớn tài sản vẫn nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn (7.175 tỷ) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (4.576 tỷ đồng). Nguồn vốn chủ sở hữu đang được cải thiện dần nhưng tổng nợ phải trả vẫn còn hơn 14.400 tỷ đồng, gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu.

Bài viết liên quan

Advertisement