Tạp chí Bitcoin sẽ xem xét năm tiền điện tử đã giảm đáng kể so với phần còn lại của thị trường tiền điện tử trong tuần này, cụ thể hơn là từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11.

Năm tiền điện tử này là:

  1. Aptos (APT) giảm 9.90%
  2. Klaytn (KLAY) giảm 8.85%
  3. Terra Classic (LUNC) giảm 7.96%
  4. Casper (CSPR) giảm 7.82%
  5. EthereumPoW (ETHW) giảm 7.55%

APT 

APT đã giảm bên trong một kênh song song giảm dần kể từ ngày 23 tháng 10. Phong trào đi xuống cho đến nay đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 7,12.

Sau đó, APT bắt đầu tăng và hiện đang giao dịch ở phần trên của kênh.

Do hình dạng của cấu trúc điều chỉnh, một đợt giảm khác về phía $ 6,50 sẽ là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Điều này cũng sẽ xác nhận đường hỗ trợ của kênh.

Tuy nhiên, một sự đột phá lên trên kênh sẽ làm mất hiệu lực dự đoán giảm giá và chỉ ra rằng giá sẽ tạo các mức thấp mới.

ethw-altcoin

Biểu đồ APT/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

KLAY

Giá KLAY đã giảm kể từ khi đạt mức cao $ 0,34 vào ngày 29 tháng 10. Phong trào giảm đã dẫn đến mức thấp $ 0,22 vào ngày 4 tháng 11. Mức thấp được tạo bên trong mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,5.

Chỉ báo RSI sáu giờ đã tạo ra sự phân kỳ tăng giá (đường màu xanh lá cây), một dấu hiệu cho thấy một đợt tăng giá có thể xảy ra. Nếu điều này xảy ra, giá KLAY được kỳ vọng sẽ tăng tới vùng kháng cự Fib 0,5-0,618 tại $ 0,285- $ 0,30.

Ngược lại, việc đóng cửa dưới vùng hỗ trợ $ 0,23 có thể dẫn đến việc chạm mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,618 ở $ 0,204.

ethw-altcoin

Biểu đồ KLAY/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

LUNC 

Giá LUNC đã giảm bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 13 tháng 9. Đường này đã từ chối giá hai lần, gần đây nhất là vào ngày 30 tháng 10.

Ngoài ra, giá LUNC đã giảm xuống dưới vùng kháng cự $ 0,00023, hiện trùng với đường kháng cự giảm dần.

Do sự hợp lưu này, có thể LUNC sẽ bị từ chối và giảm về phía hỗ trợ Fib gần nhất ở mức $ 0,00012.

Ngược lại, một sự bứt phá lên trên đường kháng cự và vùng ngang sẽ có nghĩa là hành động giá là tăng.

ethw-altcoin

Biểu đồ LUNC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

CSPR 

CSPR đã giảm kể từ khi đạt mức cao $ 0,055 vào ngày 7 tháng 10. Chuyển động đi xuống giống như cấu trúc điều chỉnh A-B-C, trong đó sóng A:C có tỷ lệ 1:1.

Mức giảm đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,037 vào ngày 3 tháng 11, ngay trên mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,618 và vùng hỗ trợ ngang $ 0,037.

Kết quả là việc điều chỉnh đã hoàn tất. Nếu vậy, dự kiến ​​sẽ có đợt tăng lên ít nhất là $ 0,05.

Ngược lại, mức đóng cửa dưới $ 0,037 sẽ làm mất hiệu lực dự đoán tăng giá này.

ethw-altcoin

Biểu đồ CSPR/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

ETHW

ETHW đã giảm xuống bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 17 tháng 9. Phong trào đi xuống đã dẫn đến mức thấp $ 5,05 trong năm ngày sau đó.

Sau một đợt bật lên ban đầu, giá ETHW đã giảm dần kể từ đó.

Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, giá đã tạo ra một đáy đôi, được coi là một mô hình tăng giá. Ngoài ra, chỉ báo RSI hàng tuần tạo ra sự phân kỳ tăng (đường màu xanh lá cây). Những dấu hiệu này hỗ trợ một sự bứt phá tiềm năng lên trên đường kháng cự.

Nếu một sự đột phá xảy ra, mức kháng cự gần nhất sẽ là $ 8.

Mặt khác, việc giảm xuống dưới $ 5,90 sẽ làm mất hiệu lực dự đoán tăng giá này.

Biểu đồ ETHW/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Theo Beincrypto

Advertisement